Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodný plán Slovenska (aktualizácia 2015)

 Plány manažmentu čiastkových povodí