Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Voda - Rybárstvo - Zaradenie vodných útvarov podľa jednotlivých povodí do rybích pásiem


Začiatok stránky:

Zaradenie vodných útvarov podľa jednotlivých povodí do rybích pásiem

Zaradenie vodných útvarov podľa jednotlivých povodí do rybích pásiem podľa § 5 ods. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov

 

 

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.