hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Linky

EC – WASTE SHIPMENT – odkaz na stránku EK – predmetná webová stránka poskytuje prehľad legislatívy v oblasti cezhraničnej prepravy odpadov, kontakty na príslušné kompetentné orgány v ostatných členských štátoch EÚ a ďalšie dôležité informácie.

 

BAZILEJSKÝ DOHOVOR - odkaz na stránku Bazilejského dohovoru - predmetná webová stránka poskytuje dôležité informácie o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice členských štátov Bazilejského dohovoru, kontakty na príslušné orgány, informácie o zasadnutiach zmluvných strán Bazilejského dohovoru a ďalšie dôležité informácie.