hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ex post hodnotenie

Ex post hodnotenie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovných regulácií:

1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, konzultácie § 30 ods. 1

2. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, konzultácie 14 ods. 1 písm. h)

3. konzultácie § 77 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch

4. konzultácie § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch

5. konzultácie § 73 zákona o odpadoch

6. konzultácie § 64 ods. 2 písm. g) § 65 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch

7. konzultácie § 30 ods. 1 § 52 ods. 11 § 54 ods. 3 zákona o odpadoch

8. konzultácie § 14 ods. 1 zákona o odpadoch § 2 ods. 1 vyhlášky o evidenčnej povinnosti_zverejnenie