Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dokumenty

 

Usmernenia korešpondentov (v zmysle článku 57 Nariadenia (EC) č. 1013/2006 o preprave odpadu)

Usmernenia vypracované v rámci pracovných skupín Bazilejského dohovoru s cieľom predchádzania nezákonnej preprave a boja proti nej