Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

POPs manažment

Ďalšie plánované nové POPs

AKTUÁLNA INFORMÁCIA O PERZISTENTNÝCH ORGANICKÝCH LÁTKACH

Zoznam držiteľov zariadení obsahujúcich PCB (pdf, 399 kB) k 01.03.2020