Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

POPs manažment

Ďalšie plánované nové POPs

AKTUÁLNA INFORMÁCIA O PERZISTENTNÝCH ORGANICKÝCH LÁTKACH

Zoznam držiteľov zariadení obsahujúcich PCB (pdf, 399 kB) k 01.03.2020