hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Informácie

Základné/dôležité informácie:

Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom pre cezhraničnú prepravu, dovoz, vývoz a tranzit odpadov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (odbor odpadového hospodárstva).

Cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky na účel zneškodnenia sú zakázané, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

Cezhraničná preprava odpadov – Je preprava odpadu určeného na zhodnotenie alebo zneškodnenie medzi členskými krajinami Európskeho spoločenstva.
Dovoz odpadov – je akýkoľvek vstup odpadu do ES okrem prípadu tranzitu cez ES.
Vývoz odpadov – je výstup odpadu z ES do tretích krajín okrem prípadu tranzitu cez ES.
Tranzit odpadov – je preprava odpadu cez jednu alebo viac krajín iných, než je krajina odoslania alebo krajina určenia.

NOVÉ !!!  Preprava plastového odpadu od 01.01.2021 (pdf, 692 kB)