hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Staré vozidlá

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla
Od 1. januára 2016 sa zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) zaviedlo, že v konaní v súvislosti s jednotlivo vyrobeným vozidlom (§ 14 ods. 10 písm. d) zákona č. 725/2004 Z.z.) a v konaní v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom (§ 16a ods. 2 písm. a) bod 5 a písm. b) bod 7 a § 16b ods. 8 písm. k) č. 725/2004 Z.z.)) k žiadosti na príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií sa predkladá potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla.
Od 1. januára 2016 sa ruší príspevok do Recyklačného fondu za jednotlivo vyrobené vozidlo a jednotlivo dovezené vozidlo.
Podľa § 62 ods. 3 zákona o odpadoch osoba, ktorá žiada o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla [§ 14 ods. 9 a 10 zákona č. 725/2004 Z. z.], a osoba, ktorá žiada o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla [§ 16a ods. 1, 2, 7,9, 15 a 17 a § 16b ods. 2,3, 7, 8 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.], je povinná zabezpečiť vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlompre toto vozidlo.