hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Program predchádzania vzniku odpadu

 

Európska komisia zverejnila 10 tipov ako obmedziť plytvanie potravinami.

 

PRACOVNÁ SKUPINA K PODPORE ZRIAĎOVANIA CENTIER OPÄTOVNÉHO POUŽÍVANIA

Dňa 07.03.2017 sa na Ministerstve životného prostredia uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny k podpore zriaďovania centier opätovného používania za účasti zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ÚNMaS SR, ZMOS, ÚMS, AZZZ SR a riešiteľov projektu CERREC. Centrá opätovného používania sú miesta, ktoré zabezpečujú odoberanie starých použitých vecí, zabezpečujú opravu pokazených vecí a poskytujú obyvateľom funkčné veci na opätovné použitie. Centrá opätovného používania sú jedným z nástrojov, ktorým sa predchádza vzniku odpadov. Výsledkom je úspora financií aj primárnych surovín. Pracovná skupina diskutovala o možnostiach podpory zriaďovania a financovania centier opätovného používania.

 

PROTOKOL NA NAKLADANIE SO STAVEBNÝM ODPADOM A ODPADOM Z DEMOLÁCIÍ

Európska komisia v roku 2016 vypracovala celoodvetvový dobrovoľný Protokol na nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácií. Cieľom protokolu je zlepšiť identifikáciu, triedenie odpadov priamo pri zdroji a zber odpadu, ako aj logistiku, spracovanie a riadenie kvality. Vďaka protokolu sa zvýši dôvera v kvalitu recyklovaných materiálov a bude sa presadzovať ich používanie v stavebníctve. Protokol je aj v slovenskom jazyku k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en, a je odporúčaný pre stavebné firmy, spracovateľov odpadu, dopravu, logistiku, ako aj pre recyklačné spoločnosti a orgány pre certifikáciu kvality budov a infraštruktúry.

Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie (pdf, 2,24 MB)