hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stavebné odpady

PROTOKOL NA NAKLADANIE SO STAVEBNÝM ODPADOM A ODPADOM Z DEMOLÁCIÍ

Európska komisia v roku 2016 vypracovala celoodvetvový dobrovoľný Protokol na nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácií. Cieľom protokolu je zlepšiť identifikáciu, triedenie odpadov priamo pri zdroji a zber odpadu, ako aj logistiku, spracovanie a riadenie kvality. Vďaka protokolu sa zvýši dôvera v kvalitu recyklovaných materiálov a bude sa presadzovať ich používanie v stavebníctve. Protokol je aj v slovenskom jazyku k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en, a je odporúčaný pre stavebné firmy, spracovateľov odpadu, dopravu, logistiku, ako aj pre recyklačné spoločnosti a orgány pre certifikáciu kvality budov a infraštruktúry.

Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie (pdf, 2,24 MB)

Zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu a odpadu z demolácií (xlsx; 31kB )

 


 

Tu nájdete zoznam verejných konzultácií