Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na SLOV-LEX (Právny a informačný portál).

»SLOV-LEX«   1.
 v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »Slov-Lex«,
  2.
 tam potom kliknite do rámčeka na vyhľadávanie,
  3.

 zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare 
  číslo/rok napr. 481/2000

  

 

 

Vyššie uvedené právne predpisy sú uverejnené na internetovej adrese https://www.slov-lex.sk