hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rozšírenie pozastavenia dovozu rohov nosorožcov na všetky krajiny pôvodu – aktualizované 23.04.2019

V r. 2016 Ministerstvo životného prostredia SR pozastavilo dovoz rohov nosorožcov ako súčasti poľovníckych trofejí z Juhoafrickej republiky. Dôvodom bolo nezákonné obchodovanie s rohmi nosorožcov – pytliactvo v krajinách ich prirodzeného výskytu, krádeže rohov v múzeách, aukčných domoch a obchodoch s preparátmi v EÚ, ich nelegálny dovoz do EÚ ako aj dovoz poľovníckych trofejí „pseudopoľovníkmi“. Najzávažnejším dôvodom však bolo vysoké percento neidentifikovaných rohov pri kontrolách trofejí u dovozcov na Slovensku. Táto skutočnosť viedla k odôvodnenému predpokladu, že pôvodne legálne dovezené rohy vstúpili následne na nelegálny trh, aby sýtili dopyt po rohoch nosorožcov v tradičnom ázijskom liečiteľstve. Uvedené opatrenie bolo prijaté na základe princípu predbežnej opatrnosti vzhľadom na to, že takýto obchod by mohol stimulovať dopyt po rohoch v ázijskom regióne a udržovať alebo dokonca zvyšovať ich cenu.

Od r. 2018 ministerstvo registruje dovozy poľovníckych trofejí z nosorožcov z Namíbie. Keďže pre nelegálnych obchodníkov s rohmi nosorožcov nie je dôležitá krajina pôvodu rohov (predmetom ich záujmu sú akékoľvek rohy nosorožcov), ministerstvo sa po konzultácii s Prezídiom Policajného zboru rozhodlo využiť ustanovenia právnych predpisov EÚ a pozastaviť vydávanie povolení na dovoz rohov všetkých druhov nosorožcov zo všetkých krajín až do odvolania.

Ostatné časti trofejí možno aj naďalej dovážať. Pozastavenie vydávania dovozných povolení pre rohy nosorožcov sa nevzťahuje na poľovnícke trofeje, ktoré slovenskí poľovníci už ulovili a zatiaľ nedoviezli z dôvodu, že ich spracovávajú preparátori v krajine ich ulovenia.