hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dokumenty

 

Manuál pre obce - Zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Cieľom manuálu, ktorý vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je pomôcť samosprávam lepšie sa zorientovať v problematike zavádzania zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností na svojom území.
Manuál obsahuje päť dôvodov prečo sa zaoberať biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi, faktory ovplyvňujúce triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ako aj spôsoby triedeného zberu tohto odpadu vrátane plusov a mínusov jednotlivých schém nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Je možné v ňom nájsť informácie prečo je dôležité zabezpečiť dostatočnú frekvenciu zberu tohto odpadu a primeranú donáškovú vzdialenosť. Zaujímavosťou môžu byť tiež možnosti financovania projektov triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z verejných zdrojov.

Manuál je dostupný na www.minzp.sk/bioodpad