Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Najčastejšie otázky

Koľko bude stáť záloha za PET fľašu?

Na začiatok rátame so zálohou 12 centov za plastovú fľašu a 10 centov za plechovku. Samozrejme neskôr sa suma môže meniť.

Bude sa zálohovanie týkať všetkých PET fliaš?

Zálohovanie sa bude týkať všetkých nápojových obalov. Výnimku budú predstavovať fľaše od mliečnych výrobkov a oleja. Práve tie by mohli skomplikovať následnú recykláciu nápojových obalov.

Koľko PET fliaš sa ročne na Slovensku predá?

Podľa analýz ministerstva sa ročne na slovenský trh uvedie jedna miliarda plastových fliaš a približne 350 miliónov plechoviek od nápojov.

Budú sa fľaše môcť vracať skrčené?

To nebude možné. Aby systém fungoval je nevyhnutné aby fľaše, za ktoré bola zaplatená záloha boli označené kódom. Teda aby sa nevracali fľaše, ktoré boli kúpené v zahraničí a nebola za ne zaplatená záloha. Aby automaty vedeli kód prečítať, bude potrebné vracať fľašu nestlačenú.

Kde bude možné vrátiť fľašu?

Zákon počíta s tým, že zaviesť zálohovanie bude povinné pre všetky obchody s predajnou plochou nad 300 m². V predajniach s menšou plochou bude zálohovanie dobrovoľné.

Bude obmedzená doba na vrátenie fľaše?

Pri fľašiach, ktoré je možné vrátiť, nie je žiadne časové obmedzenie.

Možno vrátiť fľaše, ktoré som zakúpil pred zavedením zálohovania?

Nie. Aby systém fungoval je nevyhnutné, aby sa vracali len fľaše označené kódom. Teda fľaše, za ktoré už bola zaplatená záloha.

Kedy sa začne zálohovať v praxi?

Zákon vstúpi do platnosti v roku 2020 a reálne zálohovanie sa spustí od roku 2022. Táto doba je potrebná na vybudovanie systému, inštaláciu automatov a označenie PET fliaš kódmi na zálohovanie.

Kto bude systém financovať a riadiť?

Na Slovensku platí rozšírená zodpovednosť výrobcov. Teda výrobcovia budú systém financovať a riadiť. Štát bude mať dozornú funkciu. Do systému sa budú vracať aj zisky z predaja vytriedených PET fliaš.

Čo s fľašou kúpenou v zahraničí?

Ak za fľašu nebola zaplatená záloha, vtedy ju treba dať do žltého kontajnera.