Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

POH SR 2016-2020

    - príloha č. 1 - zariadenia na zhodnocovanie odpadov (xlsx, 24 kB)

    - príloha č. 2 - zoznam skládok odpadov (pdf, 237 kB)

    - príloha č. 3 - zoznam zámerov na vybudovanie zariadení (pdf, 646 kB)