Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

POH 2011-2015

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015 (pdf,  1,77 MB)