Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy


Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na SLOV-LEX (Právny a informačný portál).

»SLOV-LEX«

1.

v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »Slov-Lex«,

2.

následne kliknite do rámčeka na vyhľadávanie,

3.

zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare číslo/rok napr. 79/2015.