Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Povinnosti spracovateľa starých vozidiel pri prevzatí starého vozidla na spracovanie