Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Register výrobcov vyhradených výrobkov

Žiadosti o zápis do registra výrobcov vyhradených výrobkov: