Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na SLOV-LEX (Právny a informačný portál).

»SLOV-LEX«   1.
v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »Slov-Lex«,
2.
tam potom kliknite do rámčeka na vyhľadávanie,
3.

zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare číslo/rok napr. 481/2000