hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Najčastejšie otázky

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Koordinačným centrom elektroodpad družstvo, Zväzom automobilového priemyslu a Zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku, vypracovalo zoznam, ktorý slúži ako pomôcka pre výrobcov elektrozariadení pri určovaní, či sa jedná o elektrozariadenia spadajúce pod druhý oddiel štvrtej časti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) alebo nie. Táto pomôcka vo forme zoznamu nenahrádza právoplatne vydané rozhodnutia v zmysle § 105 ods. 2 písm. u) zákona o odpadoch. Tento zoznam sa podľa prijatých žiadostí pravidelne aktualizuje.