Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam platných STN v pôsobnosti TK 72 Environmentálne manažérstvo k 1. 2. 2010

Všetky uvedené Slovenské technické normy sú k dispozícii za finančnú úhradu na Slovenskom technickom ústave technickej normalizácie (SÚTN) , Karloveská 63, P.O.BOX 246, 840 00 Bratislava 4 , číslo telefónov: 60294 452 (študovňa) a 654 25055 (predajňa) adresa elektronickej predajne: https://shop.sutn.gov.sk/public/.