hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Technické normy

V rokoch 1993/1994 bola vytvorená samostatná technická komisia ISO/TC 207 pre environmentálne manažérstvo, ktorej úlohou je postupné riešenie a vydávanie medzinárodných technických noriem životného prostredia do noriem rado ISO 14000 pod skupinovým názvom Environmentálne manažérstvo.
V decembri 1996 bola ustanovená pri Slovenskom ústave technickej normalizácie(SÚTN) technická normalizačná komisia TK č. 72 s názvom Environmentálne manažérstvo. V priebehu roku 1997 bolo riešených prvých päť noriem radu ISO 14000. Po konečnom schválení Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo(ÚNMS), ktoré sa uskutočnilo začiatkom roku 1998, boli zaradené do sústavy STN. V súčasnosti sú z oblasti environmentálneho manažérstva spracované a začlenené do našej sústavy viaceré technické normy.

Overovanie platnosti Slovenských technických noriem a získanie súvisiacich informácií sa realizuje prostredníctvom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Zoznam platných STN v pôsobnosti TK 72 Environmentálne manažérstvo.