hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Systém environmentálneho manažérstva

Dva najrozšírenejšie systémy environmentálneho manažérstva sú ISO 14000 a EMAS.

Systém environmentálneho manažérstva (EMS) je podľa normy ISO 14001 zložkou komplexného systému manažérstva, ktorá obsahuje štruktúru, plánovacie činnosti, zodpovednosti, zvyklosti, postupy, procesy a prostriedky na prípravu, realizáciu, preskúmanie a udržanie environmentálnej politiky. EMS je systém riadenia firmy vo vzťahu k ochrane životného prostredia a vychádza z radu noriem ISO 14000.

Schéma environmentálneho manažérstva a auditu EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) ako dobrovoľný nástroj riadenia podniku znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania. Schéma bola vyvinutá v rámci 5. Environmentálneho akčného programu Európskej únie. V porovnaní s pôvodnou normou ISO 14001 kladie EMAS prísnejšie nároky na prvky akými sú zapojenie zamestnancov, externá komunikácia, environmentálne vyhlásenie, zlepšovanie environmentálneho správania a súlad s legislatívou.

EMAS III, posledná revízia nariadenia EMAS, ktorá nadobudla účinnosť 11. januára 2010, a ktorej prílohy boli aktualizované v auguste roku 2017, robí zo schémy EMAS najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu. Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše. 

Vyššia kvalita EMAS spočíva v:

Funkciu príslušného orgánu zabezpečujúcu registráciu v schéme EMAS plní Slovenská agentúra životného prostredia.