hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Cestovná mapa

Ministerstvo životného prostredia SROECD

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Európskou komisiou a OECD od roku 2020 pracuje na technických východiskách pre prípravu cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku v rámci projektu, ktorý je financovaný Európskou úniou.

Brožúra na stiahnutie: Slovensko uzatvára kruh (PDF, 2MB)

Na začiatku projektu boli vypracované analýzy, ktoré boli zamerané na:

Ilustračný obrázok pre obehovú ekonomiku

Detailná analýza priorít budúcej cestovnej mapy z roku 2021 sa zamerala na potraviny a bioodpad, stavebníctvo, udržateľnú spotrebu a výrobu a ekonomické nástroje. Na priorite „stavebníctvo“, ministerstvo spolupracovalo okrem expertov z OECD a Európskej komisie, aj s medzinárodnou konzultačnou spoločnosťou Trinomics a na priorite potraviny a bioodpad s renomovanou inštitúciou Wageningen University & Research. Priority boli vybrané začiatkom roka 2021 po diskusiách s medzirezortnou pracovnou skupinou a workshope so stakeholdermi. Počas trvania projektu bolo zorganizovaných viacero online stretnutí so zainteresovanými stranami. Na priebeh a obsahovú stránku projektu dohliadala Európska komisia, ktorej zástupcovia participovali na procesnej stránke ako aj revidovali technické výstupy a poskytovali spätnú väzbu.

 

 

Výstupy projektu boli predstavené v máji 2022 počas záverečného podujatia. Prezentácia z podujatia je na stiahnutie tu (PDF, 3,5 MB)

Záverečná správa z projektu (anglicky, PDF, 15 MB) - dokument aj s prílohamy je dostupný na webstránke OECD

Projekt je financovaný Európskou úniou prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) a realizovaný OECD v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM). SRSP poskytuje členským štátom EÚ technickú podporu na mieru pre návrh a realizáciu reforiem pre podporu rastu. Projekt bol spustený v októbri 2020.

 

Tlačové správy k projektu nájdete na webe MŽP: