hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Aktuálny stav výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC04 a ACC05!

Dňa 31. marca 2021 bola v rámci Programu SK-Klíma uzavretá Výzva na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) s kódom ACC04 a dňa 26. februára 2021 bola uzavretá Výzva na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) s kódom ACC05.

Po uzávierke výziev vykonal Správca programu úvodné 2 fázy hodnotiaceho procesu, ktorý pozostával z kontroly administratívnej zhody, kontroly oprávnenosti a informoval žiadateľov o výsledku týchto hodnotiacich fáz elektronicky na adresu žiadateľa.

V súčasnosti sa spúšťa 3 fáza, a to proces odborného hodnotenia. Každá žiadosť o projekt, ktorá splnila kritériá administratívnej zhody a kritériá oprávnenosti, bude hodnotená dvomi nezávislými a nestrannými expertmi vybratými na základe výzvy na výber odborných hodnotiteľov. Experti ohodnotia konkrétnu žiadosť samostatne podľa výberových kritérií zverejnených vo výzve. Žiadosti o projekt, ktoré v odbornom hodnotení dosiahnu minimálny požadovaný počet bodov, budú predmetom posúdenia Výberovou komisiou pre program „SK-Klíma“.

Predpokladá sa, že zasadnutie Výberovej komisie sa uskutoční v septembri 2021.