hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Program SK-Klíma: v ďalšej fáze bude kľúčové implementovať, informovať a inšpirovať

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma, v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Programovými partnermi Donorov, organizovalo dňa 8. decembra 2021 v online forme 1. informačné podujatie o dosiahnutom pokroku.

Podujatie sa konalo v čase, keď už sú všetky výzvy na predkladanie žiadostí o projekt plánované v rámci Programu SK-Klíma uzatvorené a alokácia je prerozdelená medzi konkrétne projekty. Na podujatí boli odborníkmi z rezortu životného prostredia predstavené aj aktuálne príspevky na tému zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy. Program SK-Klíma bol predstavený z dvoch hľadísk - teoretickej, teda východiská Programu SK-Klíma, jeho ciele, výzvy a doterajšie výsledky z pohľadu Správcu programu a praktickej - formou predstavenia niektorých z už realizovaných projektov. Tieto prezentácie sa stretli s mimoriadne pozitívnym ohlasom, keďže program ako taký tvoria práve konkrétne projekty.

Ako bolo na podujatí zdôraznené, Program SK-Klíma prechádza do ďalšej, dôležitej fázy, a tou je implementácia projektov. Rovnako kľúčovým pre ďalšie obdobie bude informovanie o Programe SK-Klíma, pokroku v implementácii jednotlivých projektov a o podpore, ktorú Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnské kniežactvo ako prispievateľské štáty poskytujú prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. V neposlednom rade by nám bolo cťou, ak by sa riešenia, prístupy a nápady z projektov SK-Klíma stali inšpiráciou pre ostatných. 

                                    dekoračný obrázok ceruzky a stromu 

Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnejinkluzívnej Európe  

                                         Spoločne za dobré nápady