Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Bratislava

OU-BA-OSZP1-2020/042152/ROA

24.02.2020 Žiadosť o povolenie usporiadať verejné športové podujatie 8. ročník Račianskej časovky – Memoriálu Rafaela Krampla 2019 dňa 01. 05. 2020 v čase od 08:00 do 15:00