Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Bratislava

OU-BA-OSZP1-2020/080466-LAJ

29.05.2020 Žiadosť o udelenie výnimky vjazdu autom do rybárskeho revíru "Židovky" za účelom výkonu ryb. práva.

OU-BA-OSZP1-2020/079930-LAJ

28.05.2020 Žiadosť o zmenu rozhodnutia - súhlasu, vrt Dúbrava 62 v DP Feld

OU-BA-OSZP1-2020/079883-LAJ

27.05.2020 Udelenie výnimky vjazdu MV do CHKO Záhorie za účelom výkonu ryb. práva, lokalita Židovky.

OU-BA-OSZP1-2020/079701-LAJ

27.05.2020 Žiadosť o výnimku vjazdu motorovým vozidlom do CHKO Záhorie (Morava a Židovky) za účelom výkonu rybárskeho práva.

OU-BA-OSZP3-2020/079844/MAA

27.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks čerešňa, 1 ks smrek strieborný v extraviláne katastrálneho územia Rača,

OU-BA-OSZP3-2020/079556/VAD

27.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - druh agát biely (viackmeň) v extraviláne katastrálneho územia Devín