domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Okresný úrad Bratislava

OU-BA-OSZP3-2020/103756/MAA

06.08.2020 Žiadosť podaná spoločnosťou e-c-o, s.r.o., o vydanie súhlasu štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny na státie Plávajúcej lodenice SVK, ev. č. SK-4-14202 na r. km 1861,200, vyviazaného na pozemku C-KN č. 904/106 v Jarovskom ramene Dunaja (CHVÚ D. luhy) v k.ú. Bratislava – Jarovce.