Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Bratislava

OU-BA-OSZP3-2020/063016/MAA

03.04.2020 súhlasu na výrub 1 ks dreviny lipa malolistá v extraviláne katastrálneho územia Rača

OU-BA-OSZP3-2020/063009/MAA

03.04.2020 vydanie súhlasu na výrub 20 ks drevín druhu agát biely v extraviláne katastrálneho územia Rača

OU-BA-OSZP1-2020/065163-LAJ

31.03.2020 vydanie súhlasu na rozširovanie nepôvodného druhu entomopatogénnej huby (Entomophaga maimaiga) za účelom znižovania početnosti lesnícky významného druhu – mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar) v lokalitách Stupava, Záhorská Bystrica a Dúbravka.