Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Bratislava

OU-BA-OSZP1-2020-054115-LAJ

25.02.2020 výnimka vjazdu motorovým vozidlom do CHKO Záhorie a o odchyt nechránených druhov motýľov za účelom natáčania dokumentárneho prírodovedného filmu o motýľoch Slovenska.

OU-BA-OSZP3-2020/ 053926/TRV

25.02.2020 spásanie pozemkov v kat. úz. BA - Devín

OU-BA-OSZP1-2020/042152/ROA

24.02.2020 Žiadosť o povolenie usporiadať verejné športové podujatie 8. ročník Račianskej časovky – Memoriálu Rafaela Krampla 2019 dňa 01. 05. 2020 v čase od 08:00 do 15:00