Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

291/2019 Záverečné stanovisko Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C

09.01.2020 Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C

 


Ostatné konania so všetkými dokumentami sú dostupné na stránke enviroportal.sk