hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2022/033370/Buk

24.06.2022 Žiadosť o súhlas na let helikoptérou na Chatu po Borišovom z dôvodu havarijného stavu toaliet a umiestnenie dočasných prenosných toaliet.

Žiadateľ: CHPB s.r.o., Bočná 658/3, 010 04 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2022/032999/Drn

22.06.2022 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-ZA-OSZP1-2022/032833/Buk

21.06.2022 Žiadosť o súhlas na uskutočnenie športového podujatia " Mošovce Trail 2022"

Žiadateľ: Obec Mošovce, Obecný úrad Mošovce, Kollárovo námestie 314, 038 21 Mošovce.

OU-ZA-OSZP1-2022/032853/Kub

21.06.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2022/032854/Kub

21.06.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2022/032852/Kub

21.06.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2022/032928/Kub

21.06.2022 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činnosti zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Žiadateľ: Urbár Vrbica, p. s., Ulica. 1. mája, 031 01 Liptovský Mikuláš