hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP-2023/034946/Buk

06.06.2023 Žiadosť o povolenie výnimky a súhlasu v súvislosti s organizovaním skautského stanového tábora v k.ú. Rakša.

Žiadateľ: Matúš Mahút, Nemocničná 1945/29, 026 01 Dolný Kubín.

OU-ZA-OSZP1-2023/034971/Kub

06.06.2023 Žiadosť povolenie výnimky zo zakázaných činnosti na vjazd a státie motorovým vozidlom v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2023/035065/Drn

06.06.2023 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona, v súvislosti s realizáciou výskumu.

OU-ZA-OSZP1-2023/035126/Buk

06.06.2023 Žiadosť o povolenie výnimky na organizovanie akcie " Beh na Borišov"

Žiadateľ: Obec Necpaly, Obecný úrad Necpaly 168, 038 12 Necpaly.