hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2024/052272-Kub

15.07.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2024/052215/Buk

12.07.2024 Žiadosť o povolenie výnimky v súvislosti s organizovaním športového podujatia Spartan Malinô Brdo

Žiadateľ: Adventuredsports s.r.o., Hlavná 461, 094 12 Vechec