Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP3-2020/021438/Bre

08.04.2020 Začatie konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Turie, v JPRL 133b a JPRL 163a_1.

OU-ZA-OSZP3-2020/021442/Val

08.04.2020 Začatie konania ku náhodnej ťažby v lesnom celku Varín

OU-ZA-OSZP3-2020/020676/Bal

03.04.2020 Začatie konania k náhodnej ťažby v lesnom celku Varín