Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2020/016250/Bra

24.02.2020 Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods. (5) podľa Zák. č. 543/2002 Z.z. k realizácii stavby: "I/64 Porúbka - most 107".

Žiadateľ: Slovenská správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2020/015727/Kub

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Ľubochňa

Žiadateľ: Obec Ľubochňa, 034 91 Ľubochňa

OU-ZA-OSZP1-2020/015937/Ora

20.02.2020 Žiadosť o súhlas na činnosti uvedené v zákone.