Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Bystrica

OU-BB-OSZP1-2020/011066-Ko

26.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP3-2020/010657-ADA

24.02.2020 výrub drevín, Žiadateľ: Igor Vágner, Špecifikácia drevín: 2 ks. buk

OU-BB-OSZP1-2020/010447-Ku

20.02.2020 Výnimka

OU-BB-OSZP1-2020/010255

20.02.2020 Žiadosť o povolenie výnimky