Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Bystrica

OU-BB-OSZP1-2020/017528-FL

01.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2020/017406-FL

29.05.2020 Povolenie výnimky zo zákazu