domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Okresný úrad Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2020/0023684-ZI

13.08.2020 Konanie o vydaní súhlasu pre žiadateľa Mgr. Tomáša Pivarčiho na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírode a krajiny. Jedná sa o výrub 48 ks drevín na parcele KN-C 1199/2, 1197/8 v k.ú. Badín.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2020/019548-FL

11.08.2020 Vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP1-2020/023385-Ku

10.08.2020 Výnimka

OU-BB-OSZP1-2020/023383-Ku

10.08.2020 Výnimka

OU-BB-OSZP3-2020/023378-MB

10.08.2020 výrub drevín k.ú. Radvaň