Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Prešov

OU-PO-OSZP1-2020/031281/SJ

04.06.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na vybudovanie singletrackových tratí v k. ú. Lendak podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2020/031180/SA

03.06.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na organizovanie verejného športového podujatia - medzinárodného vysokohorského behu "Memoriál Jozefa Psotku" na území TANAPu.

OU-PO-OSZP1-2020/030822/SJ

02.06.2020 Žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pohyb mimo vyznačených chodníkov pre vstup k trvalým výskumným plochám v TANAPe

OU-PO-OSZP1-2020/030636/SJ

01.06.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na účely výskumu druhu Tofieldia calyculata v NP Nízke Tatry