Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Prešov

OU-PO-OSZP1-2020/020272/SA

26.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2020/020136/KM

26.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasov a o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2020/019441/SA

24.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s organizovaním podujatia "Koncert v Tatrách" v TANAPe.

OU-PO-OSZP1-2020/019446/KM

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2020/019257/KM

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasov a o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov