Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Konania ministerstva

5879/2020-6.3

17.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na vypustenie nepôvodného živočícha