hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ACC_BF 01

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty kód ACC_BF 01 financovanú z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórskych grantov.

Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi, ktorými sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, pričom realizované iniciatívy /aktivity musia priamo nadväzovať na ciele a očakávané výsledky Programu SK-Klíma. O príspevok môžu žiadať všetky právnické osoby založené na Slovensku, alebo v jednom z prispievateľských štátov.

V rámci výzvy je možné uchádzať sa o paušálny príspevok na cestovné náklady a cestovné náhrady na realizáciu bilaterálnych iniciatív s maximálnou výškou príspevku do 5 000 €. Pre výzvu sú alokované finančné prostriedky v objeme 50 000 €. 

Dátum zverejnenia výzvy: 10.02.2020

Termín na predkladanie žiadostí o projekt: výzva je otvorená do vyčerpania disponibilnej alokácie

Výzva pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty v rámci programu SK-Klíma bola zrušená.

V zmysle rozhodnutia Výboru pre spoluprácu č. 4/2021, výzva zverejnená pod kódom ACC_BF 01, financovaná z Fondu pre bilaterálne vzťahy z Grantov EHP a Nórskych grantov v rámci Programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma) bola dňa 29. marca 2021 zrušená. K zrušeniu predmetnej výzvy bolo potrebné pristúpiť vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 vo svete, a na základe odporúčania orgánu Auditu.