Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ACC_BF 01

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty kód ACC_BF 01 financovanú z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórskych grantov.

Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi, ktorými sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, pričom realizované iniciatívy /aktivity musia priamo nadväzovať na ciele a očakávané výsledky Programu SK-Klíma. O príspevok môžu žiadať všetky právnické osoby založené na Slovensku, alebo v jednom z prispievateľských štátov.

V rámci výzvy je možné uchádzať sa o paušálny príspevok na cestovné náklady a cestovné náhrady na realizáciu bilaterálnych iniciatív s maximálnou výškou príspevku do 5 000 €. Pre výzvu sú alokované finančné prostriedky v objeme 50 000 €. 

Dátum zverejnenia výzvy: 10.02.2020

Termín na predkladanie žiadostí o projekt: výzva je otvorená do vyčerpania disponibilnej alokácie

ACC_BF 01 – Text výzvy

ACC_BF 01 Príloha 1: Formulár Žiadosti o príspevok – cestovný grant (len v AJ)
ACC_BF 01 Príloha 2: Výberové kritériá a výberový proces

Príručka pre bilaterálny fond vydaná Národným kontaktným bodom – Úradom vlády SR

 

Výzva pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty ACC-BF 01 je dočasne pozastavená.