hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzva na výber odborných hodnotiteľov 12/2019

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ vyhlasuje „Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt“ za účelom zostavenia databázy odborných hodnotiteľov. Databáza odborných hodnotiteľov bude zostavená na účely odborného hodnotenia žiadostí o projekt. 

Prostredníctvom databázy odborných hodnotiteľov bude zabezpečená transparentná, objektívna a kvalitná realizácia hodnotiaceho procesu za účasti nezávislých odborníkov predkladaných žiadostí o projekt.

Databáza bude využívaná k procesu odborného hodnotenia pre naplnenie cieľa Programu s názvom „Zmiernená zmena klímy a znížená zraniteľnosť voči zmene klímy“, a to pre hodnotenie žiadostí o projekt k vyhlasovaným výzvam na predkladanie žiadostí o projekty.

Dátum zverejnenia výzvy: 09.12.2019

Uzávierka výzvy v znení Usmernenia č. 1: 31.1.2020 

Usmernenie č. 1 k Výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt:

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) vydalo Usmernenie č. 1 k Výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt. Usmernenie č. 1 je platné a účinné od 15.1.2020.

Archív:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt platná do 15.1.2020: komprimovaný súbor (rar, 977 kB)