Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzva pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty v rámci programu SK-Klíma je dočasne pozastavená!

16.03.2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 v Európe, Správca programu SK-Klíma oznamuje potenciálnym žiadateľom/partnerom, že možnosť predkladať žiadosti o príspevok v rámci výzvy pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty s označením ACC_BF 01 v rámci programu SK-Klíma, bola pozastavená s účinnosťou od 16. marca 2020.

O opätovnom otvorení predmetnej výzvy bude správca programu informovať prostredníctvom tejto webovej stránky.

ACC_BF 01- VÝZVA PRE AKTIVITY MENŠIEHO ROZSAHU - CESTOVNÉ GRANTY