Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Riziká a biologická bezpečnosť - Chemické látky, biocídy, detergenty a pesticídy - Chemické látky - Právne predpisy EÚ - Vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií (PIC procedúra)


Začiatok stránky:

Vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií (PIC procedúra)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

Cieľom nariadenia je:

Aktuálne znenia nariadení a smerníc vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ publikovaných v Úradnom vestníku EÚ nájdete na web stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.