Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Priemyselné havárie

Rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií, používanie stále väčšieho množstva a nových druhov nebezpečných látok prináša so sebou značné riziká s možnosťou vzniku priemyselných havárií. Za posledných 30 rokov história priniesla množstvo priemyselných havárií s následkami na životoch a zdraví ľudí alebo na životnom prostredí.