Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Asistenčné pracoviská

„Zásadnou úlohou vyplývajúcou z nariadenia REACH a CLP je zabezpečenie činnosti asistenčného pracoviska. V Slovenskej republike túto činnosť vykonávajú dve asistenčné pracoviská, a to: