Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Asistenčné pracoviská

„Zásadnou úlohou vyplývajúcou z nariadenia REACH a CLP je zabezpečenie činnosti asistenčného pracoviska. V Slovenskej republike túto činnosť vykonávajú dve asistenčné pracoviská, a to: