Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Brezno

OU-BR-OSZP-2020/006792BAL

15.07.2020 Konanie podľa § 47 ods. 3

OU-BR-OSZP-2020/006758 MED

13.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Brezno

OU-BR-OSZP-2020/005931BAL

09.07.2020 Konanie podľa § 47 ods. 3

OU-BR-OSZP-2020/006093BAL

09.07.2020 Konanie podľa § 47 ods. 3

OU-BR-OSZP-2020/006007 MED

09.07.2020 Vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Hronec