Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Brezno

OU-BR-OSZP-2020/002521 MED

21.02.2020 Začatie konanie k náhodnej ťažbe v lesnom celku Beňuš

OU-BR-OSZP-2020/002640 MED

21.02.2020 Oznámenie začatia konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Pohorelá

OU-BR-OSZP-2020/002520 Kuk

18.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. obce Pohorelá; Obec Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá

OU-BR-OSZP-2020/002546 MED

18.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie košiara pre ochranu stáda na tridsať dobytčích jednotiek v k.ú. Heľpa

OU-BR-OSZP-2020/002538 MED

18.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Brezno

OU-BR-OSZP-2020/002532 MED

18.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na vrub drevín v k.ú. Horná Lehota.