Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žarnovica

OU-ZC-OSZP-2020/000368

20.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín o počte 5 ks v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k.ú. Veľká Lehota.