Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žarnovica

OU-ZC-OSZP-2020/000830

07.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na zničenie alebo poškodenie biotopu európskeho významu.