Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Lučenec

OU-LC-OSZP-2020/002723 - oznámenie

17.02.2020 Oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v koryte Čamovského a Sovieho potoka v k.ú. Šurice

OU-LC-OSZP-2020/002494

11.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín v k.ú. Ábelová