Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Poltár

Informácia o oznámení č. OU-PT-OSŽP-2020/000235-003

20.02.2020 Zverejnenie oznámenia o plánovanom výrube drevín, ktorý je nevyhnutné vykonať s osobitných predpisov súlade s § 47 odseku 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov