domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Okresný úrad Poltár

Informácia č. OU-PT-OSŽP-2021/000168-002

21.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.

Informácia o oznámení č. OU-PT-OSŽP-2021/000167-003

21.01.2021 Zverejnenie oznámenia súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o plánovanom výrube drevín, ktorý je nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.

Informácia o oznámení č. OU-PT-OSŽP-2021/000166-003

21.01.2021 Informácia o oznámení č. OU-PT-OSŽP-2021/000166-003

Zverejnenie oznámenia súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o plánovanom výrube drevín, ktorý je nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.