Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BS-OSZP-2019/001240

14.10.2019

Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku parc. č. C KN 3109/1 - 7, v k. ú Štiavnické Bane.