hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BS-OSZP-2019/001240

Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku parc. č. C KN 3109/1 - 7, v k. ú Štiavnické Bane.