Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Bystrica

01.03.2019

Konanie na vydanie súhlasu na let lietadlom (vrtuľníkom) ktorého výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla (vrtuľníka) pre SLOVEX s.r.o., Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica  podľa § 14 ods. (2) písm. d) zákona 543/2002. Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky  na e-mailovú adresu   v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2020/006208-Ko

15.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky