hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v SR

ilustračný obrázok

Vo štvrtok 1. októbra 2020 sa uskutočnilo úvodné stretnutie projektu “Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike”. Projekt s trvaním 18 mesiacov je pripravovaný v spolupráci s Európskou komisiou a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Prostredníctvom projektu bude analyzovaný potenciál a vytvorené odporúčania pre prechod slovenského hospodárstva k obehovému modelu.

Zámerom je v súlade s cieľmi Európskej únie a Európskej zelenej dohody riešiť prostredníctvom zmeny výrobného a spotrebného cyklu kritické environmentálne problémy, ako čerpanie prírodných zdrojov, znečistenie životného prostredia, tvorbu odpadu a emisií skleníkových plynov.
Úvodného online stretnutia sa zúčastnili vysokí predstavitelia a experti z Európskej komisie, OECD, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu, predstavitelia súkromného a akademického sektora SR a zástupcovia mimovládnych organizácií.

Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, vyhlásil: “Potreba prechodu k zelenému hospodárstvu je reflektovaná v našej národnej environmentálnej stratégii. Tento dokument predstavuje víziu 21. storočia. Je to hospodárstvo s čo najvyšším opätovným využitím materiálov a s efektívnou spotrebou, ktoré nevytvára dodatočné environmentálne záťaže. Preto obehové hospodárstvo a efektívnu spotrebu energie a materiálov vidíme ako dôležité a kľúčové súčasti obnovy a modernizácie slovenského hospodárstva.

Rodolfo Lacy, riaditeľ OECD Environment, počas otvorenia stretnutia zdôraznil: “K prechodu k obehovosti budeme potrebovať spoluprácu celej vlády a široký súbor politík v oblasti odpadov, chemikálií, daní, obchodu, inovácie a urbanizácie, a mnoho ďalších. S takouto širokou skupinou zainteresovaných subjektov sme na dobrej štartovacej pozícii. OECD sa teší na spoluprácu so slovenskými inštitúciami, zainteresovanými subjektmi a Európskou komisiou pri príprave cestovnej mapy.

Mario Nava, generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) zasadil projekt do širšieho rámca európskej legislatívy: “Tento projekt zapadá do ambícií Európskej únie byť svetovým lídrom v obehovom hospodárstve ako súčasť Európskej zelenej dohody. Iniciatíva Slovenska prichádza v pravom čase, keďže v marci 2020 Európska komisia prijala nový Akčný plán pre obehové hospodárstvo. Tešíme sa na spoluprácu s OECD, aby sme podporili Slovensko pri príprave vlastnej cestovnej mapy na prechod k obehovému hospodárstvu.”

Počas diskusie o vízii a strategických prioritách projektu všetky zúčastnené strany vyjadrili podporu snahe a dlhodobému cieľu prechodu k obehovému hospodárstvu. V najbližších mesiacoch bude Ministerstvo životného prostredia úzko spolupracovať s expertmi z OECD a Európskej komisie. Smerovanie projektu bude zároveň konzultované s medzirezortnou pracovnou skupinou a s pracovnou skupinou zainteresovaných subjektov.

Tento projekt je podporovaný Programom na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) Európskej únie. Program je spravovaný generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM). SRSP poskytuje na požiadanie krajinám EÚ technickú podporu na mieru pre návrh a implementáciu reforiem podporujúcich rast.