hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Prieskum verejného povedomia

Prieskum verejného povedomia o záležitostiach týkajúcich sa bezpečnej prepravy a využívania živých geneticky modifikovaných organizmov v kontexte Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti

Cieľom prieskumu je posúdiť úroveň verejného povedomia v oblasti biologickej bezpečnosti – oblasti upravenej Kartagenským protokolom o biologickej bezpečnosti, ktorý bol v roku 2000 podpísaný zmluvnými stranami Dohovoru o biologickej diverzite, aby sa zabezpečili medzinárodné pravidlá bezpečnej prepravy, manipulácie a používania živých modifikovaných organizmov (z angl. Living Modified Organisms), resp. genetických modifikovaných organizmov (skr. GMO).
Tento dotazník je vypracovaný v súlade s operačným cieľom 2.1 programu práce na obdobie rokov 2011 až 2015 v oblasti informovanosti, vzdelávania a účasti verejnosti, ktorý prijali zmluvné strany Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti v rozhodnutí BS-V/13.
Prosím venujte pár minút svojho času a zapojte sa do prieskumu. Je to jednoduché, stačí vyplniť dotazník a odoslať ho na adresu uvedenú na jeho konci do 3. augusta 2012, pretože VÁŠ NÁZOR NÁS ZAUJÍMA!