hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Informácie

Oznam o školení pre nových vedúcich projektov dňa 25. júna 2015

V zmysle zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov organizuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odborné vzdelávanie vedúcich projektov. Vzdelávanie je určené pre nových vedúcich projektov, ktorí tento vzdelávací kurz doteraz neabsolvovali.

V zmysle zákona č. 151/2002 Z. z. používateľ určí za vedúceho projektu len zamestnanca, ktorý je bezúhonný a má odbornú kvalifikáciu. Pod odbornou kvalifikáciou vedúceho projektu sa rozumie vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej 3 ročná prax v genetickom inžinierstve a modernej biotechnológií po skončení II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia.

Termín vzdelávania je 25. júna 2015 o 10,00 hod.
Miesto konania: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava, 4. poschodie, m.č. 518

Prihlášky zasielajte do 10. júna 2015 elektronicky na e-mail alebo poštou na adresu:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Upozorňujeme Vás, že v roku 2016 sa odborné vzdelávanie vedúcich projektov neuskutoční z dôvodu prípravy na predsedníctvo v Rade EÚ, ktoré bude prioritou odboru.