Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Registre

Evidencia používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov ku dňu 25.1.2011