Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2013/00073-001

04.11.2013

Žiadosť o výrub 100 ks drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z., rastúcich na pozemku č.877 a 878/2 v k.ú. Muráň.